Rechtstreeks naar de inhoud

Land

Verzending in Duitsland 4,59 € (vanaf 35€ gratis alleen in Duitsland). Verzending naar Oostenrijk 7,90€.

cookiebeleid

cookiebeleid

Met dit cookiebeleid informeert de websitebeheerder de gebruiker van de website over het gebruik van cookies of soortgelijke opslagtechnologieën (hierna "cookies") op deze website.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de webbrowser op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen om bepaalde informatie op te slaan. De volgende keer dat onze website wordt opgeroepen met hetzelfde eindapparaat, wordt de in cookies opgeslagen informatie teruggestuurd naar onze website ("first party cookie") of een andere website waartoe de cookie behoort ("third party cookie").

Door de informatie die in de cookie wordt opgeslagen en geretourneerd, herkent de betreffende website dat de gebruiker deze al heeft opgeroepen en bezocht met de webbrowser van zijn eindapparaat. Wij gebruiken deze informatie om de website optimaal weer te geven aan de gebruiker volgens zijn voorkeuren.

Echter, alleen de cookie zelf wordt geïdentificeerd op het eindapparaat. Verdere opslag van persoonlijke gegevens vindt alleen plaats als de gebruiker ons zijn uitdrukkelijke toestemming geeft of als deze opslag absoluut noodzakelijk is om gebruik te kunnen maken van de aangeboden en opgeroepen dienst.

Toestemming voor het gebruik van cookies

Cookies die niet strikt noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten op deze website worden alleen gebruikt na toestemming. Door actief gebruik te blijven maken van deze website nadat de cookie-banner is weergegeven, stemt de gebruiker in met het gebruik van cookies.

De gebruiker kan zijn cookie-instellingen te allen tijde individueel aanpassen, bijvoorbeeld door individuele cookie-categorieën te activeren of te deactiveren.

Hoe de gebruiker cookies in het algemeen kan deactiveren of verwijderen (inclusief de absoluut noodzakelijke cookies) in zijn browser wordt beschreven onder het punt "Deactiveren of verwijderen van alle cookies".

Categorieën van gebruikte cookies

Afhankelijk van het doel en de functie verdelen wij de door de website gebruikte cookies in de volgende categorieën:

  • Essentiële cookies;
  • Functionele cookies;
  • Prestatiecookies;
  • Marketing / Derden / Toestemmingscookies

VEREISTE COOKIES

Essentiële cookies zorgen ervoor dat deze website of dienst goed functioneert. Dit betekent dat zonder deze cookies deze website of dienst niet kan worden gebruikt zoals bedoeld. Dit type cookie wordt alleen gebruikt door de exploitant van de website (first party cookies) en alle informatie die in de cookies is opgeslagen wordt alleen naar deze website gestuurd.

De volgende essentiële cookies worden gebruikt op onze website:

Naam Doel Runtime
ckies_functioneel Opt-out voor functionele cookies 1 jaar
ckies_performance Opt-out voor prestatiecookies 1 jaar
ckies_marketing Opt-out voor marketing/derde partij/instemmingscookies 1 jaar

Het gebruik van strikt noodzakelijke cookies op deze website is mogelijk zonder toestemming van de gebruiker. Daarom kunnen absoluut noodzakelijke cookies niet individueel worden gedeactiveerd of geactiveerd. Deze functie is alleen beschikbaar voor cookies waarvoor toestemming nodig is, d.w.z. functionele cookies, prestatiecookies en marketing- / derde partij/toelatingscookies. De gebruiker heeft echter te allen tijde de mogelijkheid om cookies in zijn browser in het algemeen te deactiveren (zie punt "Deactiveren of verwijderen van alle cookies").

De wettelijke basis voor het gebruik van first party cookies is een legitiem belang (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van deze website en diensten) in de zin van artikel 6, lid 1, onder f) DSGVO).

FUNCTIONELE COOKIES

Met functionele cookies kan deze website de verstrekte informatie, zoals de gebruikersnaam of de taalkeuze, opslaan en de gebruiker verbeterde en gepersonaliseerde functies aanbieden op basis van deze informatie. Deze cookies verzamelen en bewaren alleen anonieme informatie.

De volgende functionele cookies worden gebruikt op onze website:

Naam Doel Runtime
cookiewet Als er op de cookie-banner is geklikt 1 jaar
shd Instellen wanneer de gebruiker inlogt op zijn Jimdo-pagina. 1 jaar
heeft_sluiten_teaser Geeft aan of de gebruiker een teaser heeft gesloten zodat deze niet meer wordt weergegeven. Sync en correcties door n17t01

De gebruiker kan te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van functionele cookies door zijn cookie-instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

De wettelijke basis voor het gebruik van functionele cookies is een legitiem belang (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van deze website en diensten) in de zin van artikel 6, lid 1, onder f) DSGVO).

PRESTATIECOOKIES

Prestatiecookies verzamelen informatie over hoe onze websites worden gebruikt om hun aantrekkelijkheid, inhoud en functionaliteit te verbeteren. Deze cookies helpen ons bijvoorbeeld te bepalen of en welke subpagina's van onze website worden bezocht en in welke content gebruikers bijzonder geïnteresseerd zijn. Wij registreren het aantal keren dat een pagina wordt benaderd, het aantal geraadpleegde subpagina's, de tijd die op onze website wordt doorgebracht, de volgorde van de bezochte pagina's, welke zoektermen onze gebruikers naar ons hebben geleid, het land, de regio en, indien van toepassing, de stad van waaruit toegang wordt verkregen, evenals het aandeel van mobiele apparaten die onze websites bezoeken. Het IP-adres van een computer die om technische redenen wordt doorgestuurd, wordt automatisch geanonimiseerd en laat ons niet toe om conclusies te trekken over de individuele gebruiker.

De gebruiker van de website heeft ook het recht om op grond van zijn of haar specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem of haar betreffende persoonsgegevens voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de BBPR. Om deze en andere rechten van de betrokkene uit te oefenen, kan een betrokkene te allen tijde contact opnemen met het contactadres dat in het impressum of in het privacybeleid is vermeld.

Op onze website worden de volgende prestatiecookies gebruikt:

Naam Doel Runtime

De gebruiker van de website kan te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van prestatiecookies door zijn cookie-instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

De wettelijke basis voor het gebruik van prestatiecookies is een legitiem belang (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van onze website en diensten) in de zin van artikel 6, lid 1, onder f) DSGVO).

MARKETING- / DERDEN- / TOESTEMMINGSVEREISTE-KOKERS

Marketing / derde partij / toestemming cookies zijn onder andere afkomstig van externe reclamebedrijven en worden gebruikt om informatie over de door de gebruiker bezochte websites te verzamelen, bijvoorbeeld om gerichte reclame voor de gebruiker te maken.

De volgende marketing / derde partij / toestemming cookies worden gebruikt op onze website:

Naam Doel Runtime
__utma Statistische functie (Google Analytics) 2 jaar
.... Statistische functie (Google Analytics) 30 minuten
...oetmc Statistische functie (Google Analytics) Sync en correcties door n17t01
__utmz Statistische functie (Google Analytics) 6 maanden
__utmt_b Statistische functie (Google Analytics) 1 dag

De gebruiker kan te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van marketing cookies door zijn cookie-instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

Op basis van de hierboven beschreven gebruiksdoeleinden is de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Indien de gebruiker toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies op basis van een door ons op de website geplaatste mededeling ("cookie banner"), is de rechtmatigheid van het gebruik bovendien gebaseerd op artikel 6, lid 1, zin 1, onder a), van de DSGVO.

Deactivering of verwijdering van alle cookies

De gebruiker kan zijn webbrowser zo instellen dat het opslaan van cookies op zijn eindapparaat over het algemeen wordt voorkomen of dat hem telkens wordt gevraagd of hij akkoord gaat met het plaatsen van cookies. Zodra de cookies zijn ingesteld, kan de gebruiker ze op elk moment verwijderen. Hoe dit werkt wordt beschreven in de helpfunctie van de betreffende webbrowser.

Een algemene deactivering van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van deze website.

Sluiten (Esc)

Selam, blijf op de hoogte van de promotieprijzen

Voer uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van onze speciale aanbiedingen. 

Leeftijdsverificatie

Door op enter te klikken controleert u of u oud genoeg bent om alcohol te gebruiken.

Zoeken op

Winkelwagen