Rechtstreeks naar de inhoud

Land

Verzending in Duitsland 4,59 € (vanaf 35€ gratis alleen in Duitsland). Verzending naar Oostenrijk 7,90€.

Wanneer is voedsel halal?

Wanneer is voedsel halal?

Allah zegt in de Koran:

"O, jullie mensen, eet van wat er op aarde is, mits het wettig en eetbaar is! Volg de verleiding van de duivel niet! Hij is je manifeste aartsvijand." (Al-Baqarah/The Cow. Sura 2, vers 168).
 

Met dit vers uit de Heilige Koran wordt duidelijk dat in de Islam bepaalde voedingsmiddelen zijn toegestaan voor consumptie (halal; Wat betekent halal?) en niet toegestaan (haram). Wat te zoeken in een islamitisch verantwoord dieet wordt nu beschreven in het volgende. 

Is een voedsel halal of haram?

Het opstellen van een exacte lijst van toegestane (halal) en verboden voedingsmiddelen (haram) zou enerzijds leiden tot een enorme halal-database en anderzijds zelfs misleidend en foutief zijn in de loop van de tijd, aangezien voedingsmiddelen, hun ingrediënten en productiemethoden voortdurend veranderen. Het is veel belangrijker om de concepten achter wat is toegestaan (halal) en wat verboden is (haram) te begrijpen en er rekening mee te houden als praktiserende moslim, restauranthouder of voedselproducent bij het consumeren, distribueren of produceren van een voedselproduct. Op dit punt is het belangrijk op te merken dat de overweging van toelaatbare en verboden voedingsmiddelen alleen mogelijk is met de opname van de Sunnah1 van profeet Mohammed (s), in aanvulling op de Koran als primaire bron. De informatie uit de Koran wordt aangevuld met de tradities van de Profeet.

Maar eerst en vooral, wat zegt de koran?

Individuele vertaalpogingen van de noodzakelijke verzen, in het Duits, zijn niet voldoende begrijpelijk geformuleerd. Daarom willen we hier twee versies van de Sura Al-Baqarah/The Cow opnoemen, vers 173, die elkaar goed aanvullen:

 

  1. "Alleen de consumptie van natuurlijke doden, bloed, varkensvlees en datgene waarover iets anders dan Allah is aangeroepen, is verboden. Maar als iemand gedwongen wordt om dit te doen zonder het te willen en zonder de maat te overschrijden, dan is er geen schuld aan hem; voorwaar, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.

 

  1. "Hij heeft je verboden om dode dieren te eten, bloed, varkensvlees en dieren die aan andere godheden dan God zijn opgedragen. Maar wie daarvan in nood eet, zonder te overdrijven of een kwade bedoelingen te koesteren, belast zich niet met schuldgevoelens. God is vol van vergeving en barmhartigheid."

 

Deze uitspraak staat steeds weer in de Koran op verschillende plaatsen in een vergelijkbare vorm. De informatie die we ontvangen kan als volgt worden uitgesplitst: Het verbruik van

  • Varkensvlees
  • Bloed
  • natuurlijk overleden of doodgeboren dieren

is uitdrukkelijk verboden. Bovendien is het niet toegestaan om vlees te eten van dieren die niet in naam van Allah zijn geslacht, maar bijvoorbeeld zijn gewijd aan afgoden of willekeurig zijn geslacht zonder gebed of toewijding. Deze delen van het vers zijn te wijten aan een pre-islamitische praktijk ten tijde van de afgodendienst, waarbij dieren werden geslacht en gewijd aan afgoden. Deze misstanden werden met de afdaling van de bovengenoemde Koran opgeheven door het te categoriseren als "haram". Tot slot bevat dit vers nog een belangrijke les. Dit is dat onder bepaalde voorwaarden levensmiddelen in de categorie "haram" tijdelijk als "halal" kunnen worden ingedeeld. Een belangrijke opmerking hierover. Hunkering, eetlust, interesse in smaak, of in principe honger zijn geen situaties die aan deze voorwaarden zouden voldoen. Juridische geleerden leggen dit verband mutatis mutandis als volgt uit: Als men wordt geconfronteerd met de hongerdood, dan kan er, als er absoluut niets anders te eten is, zoveel varkensvlees worden geconsumeerd dat het gevaar van de dood wordt overwonnen. Niet meer! 

Wat is het volgende in onze serie artikelen over het onderwerp "halal"?

Bij de vorige uitleg is niet alles gezegd over wat is toegestaan (halal) en verboden (haram) in de voeding van moslims. Vervolgens zullen we kijken naar de tradities met verschillende Koranverzen en geografische omstandigheden, waarvan de combinatie heeft geleid tot islamitische jurisprudentie die uitspraken kan doen over verdere toegestane en verboden voedingsmiddelen. 

 

Opmerkingen

1We hebben het in het vorige artikel al gehad over de Sunnah. Wat is de Sunnah van Profeet Mohammed (s)? Simpel gezegd kan de Soennah worden samengevat als alles wat de Profeet expliciet heeft gezegd, gedaan, toegestaan en verbood, maar ook alles wat hij stilzwijgend heeft geaccepteerd of getolereerd. Uit de som van deze tradities kan een beeld van zijn leven en werk worden getrokken, dat naast de Koran als bron wordt gebruikt om fundamentele antwoorden te vinden op islamitische vragen, zoals voeding in dit geval.

Sluiten (Esc)

Selam, blijf op de hoogte van de promotieprijzen

Voer uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van onze speciale aanbiedingen. 

Leeftijdsverificatie

Door op enter te klikken controleert u of u oud genoeg bent om alcohol te gebruiken.

Zoeken op

Winkelwagen