Rechtstreeks naar de inhoud

Land

Verzending in Duitsland 4,59 € (vanaf 35€ gratis alleen in Duitsland). Verzending naar Oostenrijk 7,90€.

Wat betekent halal? Halal vlees & slachten eenvoudig uitgelegd

Wat betekent halal?

Het woord "halal" komt uit het Arabisch en betekent "toegestaan" of "toegestaan" in het Duits. Onder halal wordt dus verstaan alle levensstijlen, handelingen en voedingsmiddelen die volgens de islamitische wet zijn toegestaan. De tegenhanger van "halal" is "haram", wat in het Duits "verboden" betekent. Zo is bijvoorbeeld de consumptie van varkensvlees en ook de gelatine in snoepjes haram voor moslims - dat wil zeggen, verboden(voor moslims toegestane snoepjes zonder varkensgelatine zijn hier te vinden). Welke handelingen en voedsel halal (toegestaan) en haram (verboden) zijn voor moslims is afgeleid van de geschriften van de Koran en de levenswijze van de profeet Mohammed(e).  

Halal en haram zijn twee principes die verwijzen naar het hele menselijke (samen)leven. Het gaat om alles wat deel uitmaakt van het leven. Rechten tussen mensen, familie- en buurtrelaties, de behandeling van dieren, de omgang met het milieu of zelfs de financiën en het bankieren zijn, naast het thema voeding, slechts enkele voorbeelden die door het helal-haramprincipe worden geregeld.

 

Halal vlees en het concept van islamitische slachtingen

Bij het overwegen van halal-haram classificaties krijgt vlees vaak de meeste aandacht. Om een bepaald soort vlees of levensmiddelen die vlees bevatten als halal(Welke levensmiddelen zijn halal?) te kunnen classificeren, speelt niet alleen de keuze van het dier, maar ook de procedure voor de bereiding en uitvoering van de slacht, alsmede de verwerking van de verschillende vleesproducten, een belangrijke rol. In dit artikel zal de nadruk liggen op de voorbereiding, alsmede op de voorwaarden en de uitvoering van het slachten.

 Wat is halal vlees? Hoe vindt de islamitische slachting plaats?

Islamitische slachting staat gelijk aan slachting?

Taalkundig gezien is het in het Duits ingeburgerd geraakt om het "slachten" te gebruiken voor de islamitische slachtprocedure, die bekend is van het jodendom. In principe zijn er grote overeenkomsten met het begrip "kosjer", maar om misverstanden en inhoudelijke overlappingen te voorkomen, maken sommige certificeerders een onderscheid en vatten ze de "moslimregels" samen onder de naam "islamitische slachting".

 

Het wetboek voor islamitische slachtingen - Een gids

Net als bij toegestane(halal) en verboden (haram) voedingsmiddelen zijn er ook richtlijnen van de certificeerders voor het slachten zelf. Deze zijn gebaseerd op de Koran, de Soennah van de Profeet Mohammed (s), en talrijke juridische adviezen, en houden rekening met de geografische omstandigheden en technologische mogelijkheden in het tijdperk van industriële normen en geautomatiseerde processen. Volgens de volgende richtlijnen van de Europese Halal Certificeringsinstantie

 

 • alleen toegestane (halal)dieren mogen worden geslacht (d.w.z. geen varkensvlees).
 • de persoon die slacht moet moslim zijn.
 • het geslachte dier moet tijdens het proces in leven zijn.
 • verdovingsmethoden kunnen worden gebruikt om pijn en lijden te voorkomen* (zie hieronder voor meer informatie over dit punt). 
 • Het dier mag echter niet zijn gestorven als gevolg van de bedwelming of anderszins vóór de beslissende snede.
 • moet worden geslacht in de naam van Allah.
 • In geen geval mag het dier worden gemarteld of worden blootgesteld aan stress en/of lijden.
 • het eventuele vervoer naar het slachthuis moet zo voorzichtig mogelijk zijn.
 • de slachtmessen moeten zo scherp mogelijk zijn om een snelle, schone snede te kunnen maken.
 • het is ongewenst om de nek van het dier te breken tijdens het slachten.
 • Het bloeden van het dier moet gegarandeerd zijn. 

De islamitische slacht onder halal-criteria is voltooid wanneer de luchtpijp en de slokdarm, evenals beide slagaders onder het strottenhoofd, snel worden doorgesneden. Minstens drie van de vier genoemde plaatsen moeten worden afgeknipt.

In principe kan het volgende uitgangspunt worden aangehouden:

Tijdens het houden, het transport, de voorbereidingen, het slachten en de nabehandeling moet er zorg voor worden gedragen dat het dier als een schepsel van God wordt gerespecteerd en op een waardige manier wordt behandeld.

De profeet Mohammed(e) onderstreept deze uitspraak met de volgende traditie:

"Wie meedogenloos handelt, zal geen genade ontvangen van Allah ta'ala."1

De traditie van de profeet Mohammed(e) maakt nog eens duidelijk dat de kwestie van halal niet alleen betrekking heeft op de keuze van het dier en de techniek van het slachten, maar ook een diervriendelijke en op de soort afgestemde behandeling veronderstelt.

 

Halal is een universeel concept dat een breed spectrum bestrijkt, van veeteelt tot en met de verwerking tot producten. Aangezien het idee van halal zo'n diep en breed gebied bestrijkt, zal het volgende artikel alle belangrijke aspecten van de productie en verwerking van halal voedsel belichten.

 

Opmerking over bedwelmingsmethoden

De genoemde criteria lijken allemaal enigszins abstract. Voor een betere verduidelijking worden twee concrete voorbeelden behandeld. De Koran en de Soennah van de Profeet Mohammed (s) zijn de eerste twee bronnen die de Islamitische principes definiëren. Deze werden enkele honderden jaren geleden aan de mensheid overgedragen. Bedwelming vóór het slachten is een klassiek voorbeeld van het toepassen van deze principes op de huidige technologische normen en mogelijkheden. Daarom is de verbijstering, die ten tijde van de profeet niet aan de orde was, vandaag de dag een veelbesproken onderwerp. Volgens sommige wetenschappers en certificeerders is bedwelming om verschillende redenen niet toegestaan. Een van deze redenen is het mogelijke gevaar dat het dier al overlijdt als gevolg van bedwelming (hartstilstand door elektrische kortstondige bedwelming, allergische schok voor het verdovingsmiddel, etc.). Met de daaropvolgende slacht zou het vlees dus niet meer als halal worden geclassificeerd. Daarom vermijden sommige moslims vlees en andere producten van dieren die met behulp van bedwelmingsmethoden zijn geslacht. 

 

1Traditie van Al-Bukhari

 

Sluiten (Esc)

Selam, blijf op de hoogte van de promotieprijzen

Voer uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van onze speciale aanbiedingen. 

Leeftijdsverificatie

Door op enter te klikken controleert u of u oud genoeg bent om alcohol te gebruiken.

Zoeken op

Winkelwagen